Declaratia managerului privind politica de calitate a instituţiei

DECLARATIA MANAGERULUI  PRIVIND IMPLEMENTAREA  SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Kardinal One Medical este o unitate spitaliceasca cu 25 paturi care ofera servicii de internare continua si de zi in specialitatile medicina interna si boli cronice populatiei din orasul Ciacova ,precum si din  comunele si satele invecinate  .Totodata ,prin camera de garda bine dotata asigura asistenta medicala de urgenta non stop tuturor pacientilor celor care se adreseaza spitalului.

In acest context,

Subsemnata, avand functia de  manager al Kardinal One Medical,  prin prezenta declaratie ma angajez sa :

 • asigur constituirea,functionarea  si sprijinirea activitatii  SMC in colaborare cu  toate  structurile spitalului si in conformitate cu legislatia in vigoare si normele ANMCS , in vederea imbunatatirii continue  a sistemului de management al calitatii conform standardelor,procedurii si metodologiei de  evaluare si acreditare in vigoare.
 • stabilesc  politicile de calitate si sa asigur stabilirea si realizarea obiectivelor calitatii
 • insuflu angajatilor orientarea catre pacienti  cu respectarea tuturor cerintelor legale si de reglementare din standardele  si referintele  Managementului Strategic si Organizational,Managementului Clinic ,Eticii Medicale ,Drepturilor  Pacientului.

  In acest scop voi proceda la:

 • dezvoltarea activitatii spitalului conform nevoilor de sanatate  ale populatiei din sud -vestul judetului
 • asigurarea si imbunatatirea continua  a calitatii serviciilor de sanatate si sigurantei pacientului
 • asigurarea nediscriminatorie a accesului pacientului la serviciile de sanatate conform nevoilor acestora in limita misiunii si a resurselor spitalului
 • respectarea demnitatii umane,a principiilor   eticii si deontologiei medicale si a  grijii fata de sanatatea pacientului
 • orientarea managementului organizational pe baze clinice pentru sustinerea  asistentei medicale centrata pe pacient
 • abordarea integrata  inter si multidisciplinara   a pacientului in managementul de caz
 • promovarea eficacitatii si  eficientei prin dezvoltarea conceptului de  evaluare a practicii profesionale prin audit clinic  si prin optimizarea  procesului decizional
 • asigurarea  continuitatii  asistentei  medicale in  cadrul spitalului ,prin  asigurarea  resurselor  necesare,conform misiunii declarate  si dupa externare prin colaborare cu medicii de familie si medicii specialisti din ambulator
 • promovarea prin  standarde a dezvoltarii culturii organizationale
 • actiuni de protejare a mediului
 • identificarea tuturor riscurilor clinice si neclinice de la nivelul entitatii si stabilirea /implementarea masurilor necesare pentru diminuarea, respectiv evitarea materializarii lor

Obiectivele managementului privind  asigurarea  si imbunatatirea  calitatii serviciilor si sigurantei pacientului sunt:

 • plasarea  permanenta  a pacientului in centrul atentei
 • dezvoltarea  managementului spitalului pe baze clinice
 • managementul riscurilor
 • cresterea  calitatii actului medical  prin pregatire  profesionala  continua  si invatarea  din erori a intregului  personal
 • organizarea  si imbunatatirea  comunicarii  intre  profesionisti si intre  personalul
 • medical si  pacient si apartinatori
 • colaborarea profesionala  intre  persoane  si echipe medicale  din spital  si din alte unitati  sanitare cu care vom incheia protocoale  de colaborare pt asigurarea  asitentei medicale  integrate  inter si multidisciplinara 
 • asigurarea eficacitatii si  eficientei actului medical  prin autoevaluarea si imbunatatirea  continua  a protocoalelor de diagnostic  si tratament  si a procedurilor   privind  organizarea  acordarii serviciilor de sanatate
 • cresterea gradului de urilizare a resurselor prin o mai buna planificare  a activitatii
 • instruirea permanenta a  personalului 
 • obtinerea satisfactiei  pacientilor,a angajatilor  si a tuturor partilor interesate prin calitatea  serviciilor oferite
 • conformarea  cu cerintele legale  in domeniul calitatii  activitatii desfasurate 

In sensul indeplinirii dezideratelor de mai sus  inteleg necesitatea  functionarii  la nivelul spitalului  a  Structurii  de Management a Calitatii  ,a carei activitate  ma angajez  sa o sustin .

Înapoi