Drepturile și obligațiile pacientului

DREPTURILE PACIENTULUI

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliz
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitaliz
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si progno
 • Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferin
 • Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
 • Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie med
 • Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitaliz
 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientulu
 • Consimtamantul pacientului  este  obligatoriu  pentru  recoltarea,  pastrarea,  folosirea  tuturor  produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiin
 • Dreptul la confidentialitate
 • Pacientul are acces la datele medicale person
 • Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mam
 • Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discrimin
 • Dreptul femeii  de  a  hotari  daca  sa  aiba  sau  nu  copii  este  garantat,  cu  exceptia  cazului  in  care  sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mam
 • Pacientul, prin  serviciile  de  sanatate,  are  dreptul  sa  aleaga  cele  mai  sigure  metode  privind  sanatatea reprodu
 • Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscu
 • Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale
 • In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor med Se excepteaza de la prevederile legale cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitat
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medi La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea leg
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vind
 • Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

OBLIGATIILE PACIENTULUI

 • sa acorde incredere deplina in tratamentul si ingrijirile recomandate
 • sa se comporte civilizat si politicos cu personalul medical
 • sa respecte regulile de igiena personala zilnica
 • sa-si exprime acordul cerut de personalul medical in situatiile prevazute prin legislatie
 • sa participe la vindecarea lor prin respectarea recomandarilor medicale si tratamentului si sa respecte riguros ordininea interioara a unitatii;
 • sa nu pretinda examene de laborator sau radiologice pe care medicul nu le considera nec
 • sa accepte regimul alimentar recomandat de medic, chiar daca difera de mancărurile cu care este obisnuit in familie
 • sa nu depoziteze alimente decat in locurile permise (frigider)
 • sa stea in spital atat timp cat este necesar, sa nu insiste sa ramana mai mult decat trebuie, iar daca doreste externarea inainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie raspundere si sub semnatura
 • sa nu consulte dosarul sau medical pentru a evita neintelegerea unor temeni si sa solicite informatii doar personalului calificat
 • fumatul este strict interzis, in caz contrar bolnavii vor fi externati
 • sa pastreze  curatenia  in  saloane,  integritatea  echipamentuilui,  curatenia  in  grupurile  sanitare  si  sa  nu degradeze instalatiile, sa nu arunce pansamente, vata si alte obiecte sau resturi alimentar
 • sa umble in tinuta vestimentara ingrijita, decenta, cand iese pe coridoare sau afara in curtea spitalului
 • sa respecte circuitele spitalului sis a nu circule prin locurile interzise pacientilor in vederea protectiei proprii impotriva unor agenti patogeni sau noxe
 • sa nu provoace neintelegeri sau altercatii cu personalul medical sau alti pacienti
 • in situatia in care exista nemultumiri, pacientul poate sa faca reclamatie scrisa sau se poate adresa medicului sef de sectie sau conducerii spitalului
Înapoi