Informații coplată

La Kardinal One Medical  , in conformitate cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii  republicata si a Contractului -cadru in vigoare, coplata este de 10 ron/episod de internare

Categoriile  exceptate sunt cele prevazute la art 225/Legea 95 privind reforma in domeniul sanatatii  modificata  si completata prin Legea 186/2019  si la art 99, aliniat 1) din HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului Cadru pentru anii 2018-2019 :

  • copii pana la 18 ani
  • tinerii intre 18 si 26 ani daca sunt elevi, absolventi de liceu pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii si studentii
  • bolnavii cu  afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte resurse
  • persoanele fizice  cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pana la 900 ron/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri
  • toate femeile insarcinate si lauzele pentru servicii legate de evolutia sarcinii, iar cele care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara  pentru toate serviciile medicale
  • persoanele cetateni romani care sunt victime ale traficului de persoane
  • persoanele cu dizabilitati
  • persoanele retinute, arestate sau detinute, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte resurse, care se afla in centrele de retinere si arestare preventiva (sub incidenta  art 109, 110, 124, 125 din Legea 286/2009 privind Codul  Penal)
  • serviciile medicale acordate in sectiile/compartimentele de ingrijiri paleative
  • serviciile medicale spitalicesti pentru care criteriul de internare este urgenta medico-chirurgicala

Categoriile de asigurati scutite de coplata prevazute mai sus fac dovada acestei calitati cu documente eliberate de autoritatile competente .

Solicitarea de exceptare de la coplata este modelul din anexa 23 D la Contractul Cadru si va fi completata de catre pacient .

Incasarea coplatii se face la externare, la caseria unitatii .                                                                        

Înapoi