Siguranţa pacientului şi registrul riscurilor clinice/neclinice

Plan de masuri privind managementul riscurilor 2021

In  conformitate  cu  Ordinul 600/2018  privind  aprobarea  Codului controlului managerial intern  al entitatilor publice  publicat in M.O.387/2018  , standard 8, conducatorul entitatii  organizeaza  si implementeaza un proces  de management al riscurilor  care sa faciliteze realizarea  obiectivelor  acesteia in conditii de eficacitate,eficienta  si economicitate

Entitatile  isi definesc  propriul proces de management al riscurilor adaptat  dimensiunii, complexitatii si mediului specific,in vederea identificarii tuturor surselor posibile de risc  si pentru diminuarea  sau eliminarea  probabilitatii si impactului riscurilor.

Conducerea entitatii stabileste vulnerabilitatile  si  amenintarile  aferente obiectivelor  si activitatilor,care pot afecta atingerea acestora.

Conducatorul entitatii are obligatia  organizarii si  implementarii unui proces eficient de management al riscurilor, in  principal, prin :

 • identificarea riscurilor in  stransa legatura cu  activitatile din cadrul obiectivelor specifice  a acaror realizare ar putea fi afectata prin materializarea riscurilor
 • identificarea amenintarilor/vulnerabilitatilor prezente in cadrul activitatii curente a entitatii care ar putea conduce la nerealizarea  obiectivelor propuse si la savarsirea  unor fapte de coruptie si frauda
 • evaluarea riscurilor prin estimarea probabilitatii de materializare, a impactului asupra activitatilor  din cadrul obiectivelor in cazul in care  acestea se materializeaza
 • ierarhizarea si prioritizarea riscurilor  in functie de toleranta la risc
 • stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor prin identificarea  celor mai adecvate modalitati  de tratare a riscurilor, inclusiv masuri de control
 • analiza si gestionarea riscurilor in functie de limita de toleranta  la risc, aprobata  de catre conducerea unitatii
 • monitorizarea implementarii masurilor de control si revizuirea acestora in functie de eficacitatea rezultatelor acestora
 • raportarea periodica a situatiei riscurilor  se realizaeaza ori de cate ori  este nevoie sau cel putin o data pe an,respectiv daca riscurile persista, in functie de aparitia de riscuri noi   

Conducatorii compartimentelor cuprinse la primul nivel de conducere :

 • nominalizeaza responsabilii cu riscurile 
 • asigura cadrul organizational si procedural  pentru ;
 • identificarea si  evaluarea riscurilor
 • stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor
 • monitorizarea implementarii masurilor de control
 • revizuirea  si raportarea periodica a acestora.
 • intocmesc Registrul riscurilor la nivel de compartiment

Responsabilii cu riscurile din cadrul compartimentelor :

 • colecteaza riscurile aferente activitatilor
 • identifica strategia de risc
 • elaboreaza Registrul riscurilor la nivel de compartiment
 • propun masuri de control
 • monitorizeaza implementarea lor
 • actualizeaza permanent  Registrul riscurilor, completeaza formularul de alerta de risc si fisa de urmarire a riscului

Masurile de control stabilite la nivelul compartimentelor se centralizeaza la nivelul entitatii  si sunt aprobate de conducatorul entitatii publice.

Masurile sunt obligatorii pentru compartimente.

Conducatorii compartimentelor din primul nivel raporteaza anual desfasurarea  procesului de gestionare a riscurilor,care cuprinde :

 • numarul total de riscuri gestionate
 • numarul de riscuri tratate si nesolutionate pana la sfarsitul anului
 • stadiul implementarii masurilor de control
 • eventualele revizuiri ale ale evaluarii riscurilor,cu respectarea tolerantei la risc aprobata de conducatorul entitatii publice

Pe baza raportarilor anuale primite de la compartimente se elaboreaza o informare care este analizata in comisia de monitorizare, ulterior aceasta fiind prezentata conducatorului entitatii

Registrul riscurilor clinice

Riscul  clinic reprezinta  probabilitatea  ca un pacient  sa fie victima unui eveniment advers, sa sufere  prejudicii sau neplaceri, chiar si involuntare, imputabile asistentei medicale primite pe parcursul spitalizarii,care determina :

 • prelungirea perioadei de de spitalizare
 • inrautatirea starii de sanatate
 • invaliditate
 • moartea pacientului

Siguranta pacientului  in spital constituie  cea mai importanta  dimensiune  a calitatii ingrijirilor  de sanatate

Managementul riscului clinic reprezinta un ansamblu de actiuni  complexe intreprinse in scopul identificarii situatiilor in care pacientul ar putea suferi prejudicii prin interventia  sau non -interventia echipei medicale si adoptarea  masurilor care sa permita asumarea riscului pentru a putea garanta siguranta  pacientilor in sistemul de sanatate.

Riscul  clinic voluntar - atunci  cand medicul isi asuma  efectuarea  unei interventii  cu un risc  cunoscut,cu scopul de a creste  performanta  tratamentului

Riscul involuntar - este expunerea la riscuri care apar ca urmare a unor erori  sau la riscuri necunoscute despre care nu exista  informatii

Riscurile acceptabile / riscurile reziduale - riscurile ramase dupa ce s-au luat toate masurile de prevenire.

Acceptabilitatea riscului tehnic :

 • riscurile  unor interventii care pot fi evitate/diminuate  prin profesionalismul /competenta echipei medicale
 • adoptarea unei atitudini cu prejudicii mai mici vs o atitudine cu prejudicii mai mari  

Acceptabilitatea riscului de catre pacient = consimtamantul informat

Acceptabilitatea sociala -caracterul emotional al acceptabilitatii riscului ; societatea  devine din ce in ce mai exigenta

Acceptabilitatea riscurilor in sanatate implica luarea in considerare a acestor trei aspecte ale nivelului de acceptabilitate  de catre 

 1. societate
 2. profesionisti
 3. pacienti

Asumarea riscurilor

 • este inseparabila de activitatea umana
 • in domeniul sanatatii neasumarea riscurilor  conduce in mod paradoxalla cresterea riscurilor pentru pacient
 • gestionarea riscurilor are scopul de a echilibra raportul intre beneficii si prejudicii pentru a face riscul acceptabil

Managementul riscurilor se va baza pe :

 • cunoasterea riscurilor
 • eliminarea unor riscuri considerate ca inacceptabile
 • prevenirea riscurilor - riscurile acceptabile a caror asumare este necesara pt protectia pacientului

Identificarea si tratarea riscurilor urmareste  obtinerea maximului de siguranta pentru pacient

Asumarea riscurilor se face in urma evaluarii gradului de risc in functie de probabilitatea de aparitie si de impactul consecintelor

Asumarea riscurilor se face prin adoptarea de proceduri si protocoale terapeutice care pun in aplicare masurile menite sa previna sau sa limiteze aparitia riscurilor

Asumarea are loc la nivelul :

 • SPITALULUI prin stabilirea misiunii acestuia  in functie de competenta
 • SECTIEI -prin stabilirea riscurilor asumate
 • ECHIPEI PROFESIONALE /MEDIC in functie de competentele profesionale  si de experienta clinica

Exista 8 obiective majore care vizeaza siguranta pacientului :

 • identificarea corecta a pacientului
 •  imbunatatirea comunicarii efective
 • siguranta  utilizarii medicamentelor de risc inalt
 • chirurgia corecta, in locul corect, pacientului corect
 • reducerea numarului de  infectii asociate actului medical
 • reducerea riscului de leziuni datorate caderii
 • siguranta alimentului
 • invatarea din erori cu evitarea blamarii

Registrul riscurilor clinice face obiectul Anexei 1.   

Registrul ricurilor neclinice

Registrul riscurilor neclinice face obiectul Anexei 2.

Prin  politica sa, Kardinal One Medical adopta o atitudine proactiva  in prevenirea materializarii riscurilor clinice si neclinice, dar si o interventie de minimalizare a consecintelor riscurilor materializate si de prevenire a repetarii lor.

Planul de management al riscurilor 2023

Înapoi