Servicii oferite

IN STRUCTURILE MEDICALE

IN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE BOLI CRONICE

 • internare cu respectarea limitelor de competenta aprobate in conformitate cu gradul spitalului si structura avizata ,afisate pe site-ul spitalului
 • evaluare clinico-biologica initiala
 • stabilirea si implementarea Planului de ingrijire zilnica in conformitate cu rezultatele evaluarii
 • stabilirea conduitei terapeutice adecvate  in conformitate cu boala actuala si comorbiditatile constatate
 • ajustarea zilnica a tratamentului administrat  in conformitate cu evolutia
 • monitorizarea  parametrilor critici /semicritici
 • evaluarea riscurilor medicale si adoptarea de masuri pentru prevenirea materializarii lor ,dar si de minimizare a consecintelor in cazul in care acestea s-au produs
 • adecvarea si optimizarea serviciilor medicale care prin politica de calitate implementata prioritizeaza siguranta pacientului si a angajatilor
 • informarea si educarea pacientului privind propria stare de sanatate si capacitarea acestuia in  procesul de  autoingrijire
 • profilaxia primara ,secundara si tertiara a bolilor
 • criteriile de internare  si patologia tratata sunt afisate pe site-ul institutiei

IN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE ZI /MEDICINA INTERNA

 • se ofera serviciile aferente  pachetelor contractate cu Cjas Timis ,in limitele de competenta asumate
 • in cazul in care serviciile solicitate exced contractului incheiat cu Cjas Timis sau unitatea nu mai are fonduri alocate pentru luna in curs ,acestea vor fi reprogamate in limita bugetului contractat pe listele de asteptare sau efectuate contra cost

SERVICII DE URGENTA LA CAMERA DE GARDA

 • in limitele de competenta asumate prin linia de garda unica in specialitati medicale
 • evaluarea  clinico-biologica a cazurilor  prezentate in urgenta
 • stabilirea conduitei terapeutice in conformitate cu diagnosticul enuntat
 • adresarea catre alte spitale in cazul pacientilor aflati in stare critica (in conformitate cu OMS nr  1091 /2006 privind transferul interspitalicesc al pacientului critic ) sau cu patologii care exced limitelor de competenta (boli infecto-contagioase ,urgente chirurgicale si obstetricale ,afectiuni neurologice etc)
 • efectuarea tratamentului  si ingrijirilor de sanatate adecvate nevoilor identificate 
 • reevaluare finala cu stabilirea conduitei ulterioare (continuarea tratamentului la domiciliu/internare )

INVESTIGATII DE LABORATOR

Investigatiile de laborator efectuate in regie proprie ,prin dotarea de la camera de garda cu analizoare de tip Rapid Point sunt :

* Hemoleucograma cu 21 parametrii

* Astrup - Ph,Pco2,Po2,SO2,Hct,Hb,Na,K,Cl,Ca,Mg,Glu,Lactat,O2HB,COHB,MetHB,HHB,bilirubinatotala,BE,HCO3,Gap etc

*Biochimie sange

Panel general -12 parametrii (albumina,fosfataza alcalina,ALAT,ASAT,uree,creatinina,GGT,glicemie,bilirubina ,colesterol,proteine totale,acid uric+ parametrii calculati raport albumina/globulina,rata filtrarii glomerulare,globulina)

 Panel renal - 10 parametrii (albumina,uree,calciu,clor,CPK,creatinina,glucoza,K,NA,PHOS +parametrii calculati-rata filtrarii glomerulare)

Panel metabolic -13 parametrii (albumina ,ALAT,ASAT,uree,creatinina,calciu,clor,glicemie,K,NA,PHOS,proteine totale acid uric +parametrii calculati-raport albumina/globulina,FGR,globulina),panel lipidic 4 parametrii (glicemie,HDL,LDL colesterol,trigliceride+parametrii calculati LDL,VLDL)

Panel hepatic - 9 parametrii (albumina, fosfataza alcalina, ALAT, ASAT, bilirubina totala si directa, GGT, glicemie, proteine totale +parametrii calculati raport albumina/globuline, bilirubina indirecta )

Panel de urgenta 1 - 13 parametrii (ALAT,ASAT,amilaze,uree,calciu,clor,CPK,creatinina,glicemie,K,lipaza,NA,PHOS+parametrii calculati -rata filtrarii glomerulare)

Panel de urgenta 2 - parametrii (albumina,ALAT,ASAT,amilaze,uree,creatinina,GGT,glicemie,bilirubina totala,CRP,rata filtrarii glomerulare)

*Biochimie urinara - 12 parametrii (bilirubina, urobilinogen, corpi cetonici, acid ascorbic, glucoza, proteine, hematii, ph, nitriti, leucocite, densitate)

*Markeri cardiaci - (Tn I Plus, CKMB, D Dimeri, NT-proBNP, cardiac triple  -troponina+CKMB+mioglobina )

*Markeri tumorali - (PSA,AFP,CEA)

*Hemoglobina glizozilata -HBA1C

*Microalbumina

*Hormoni - (TSH, T3, T4, cortizol plasmatic)

*Markeri inflamatori - (CRP, Procalcitonina )

*Teste virale - (AgHBS, Ac antiHCV, rotavirus, adenovirus, coronavirus -Antigen si anticorpi IgG si IgM)

 *Feritina  

Alte investigatii biologice necesare se efectueaza in cadrul parteneriatului cu Bioclinica SA, care preia probele biologice de la punctul de lucru Ciacova.

C.ASIGURAREA CONTINUITATII PROCESULUI DE INGRIJIRE IN ETAPA POSTSPITALIZARE

Pentru asigurarea continuitatii ingrijirilor in etapa postspitalizare au fost incheiate parteneriate cu unitati specializate in :

 • *Ingrijiri paliative -HOSPICE TIMISOARA
 • *Ingrijiri la domiciliu –THE CARE HUB
 • *Servicii de recuperare-kinetoterapie la cerere ,partener contractual

 D.INVESTIGATIILE RADIOLOGICE SI IMAGISTICE

Pentru investigatii radiologice este operational parteneriatul  cu Hiperdia SA, contract nr 103/02.03.2020, incluzand toata gama de radiografii, dar si investigatii de inalta performanta precum CT si RMN .

Echografia se efectueaza in regie proprie.

E.TERAPIE TRANSFUZIONALA

In cadrul UTS, se administreaza sange si derivate (concentrat eritrocitar, leucocitar, trombocitar, plasma)

F.ALTE SERVICII OFERITE

 • tratamente injectabile im, iv, sc, administrarea de aerosoli, oxigenoterapie, profilaxia tromboembolismului, prevenirea si tratamentul  escarelor, terapia durerii, EKG, monitorizare continua functii vitale, Holter TA, pulsoximetrie, determinare  TA, aspiratie secretii, tratament plagi recente (toaleta,sutura ,pansament ),vaccinare antitetanica, resuscitare cardiovasculara suport vital de baza si suport vital avansat, defibrilare electrica, intubatie orotraheala si ventilatie asistata mecanic in urgenta pana la transferul intr-o unitate specializata ATI, stabilizarea pacientilor critici la camera de garda in vederea transferului catre spitale superioare
 • servicii de consiliere psihologica in  parteneriat cu psiholog, consiliere nutritionala, servicii de asistenta religioasa la cerere prin parteneriate cu Biserica Ortodoxa, Romano-Catolica si Sarba.
Înapoi